DUTCH DENTAL TECHNIQUE  PRAKTIJK

                                                                                                 

Experties & Services

Behandelingswijze

In onze praktijk bieden wij de volgende tandheelkundige disciplines aan:

 • Mondhygiënistbehandelingen (professionele gebitsreiniging,...)
 • Algemene Tandheelkunde (controle, pijnbehandeling, extractie, kroon- en brugwerk, ...)
 • Tandprothetische behandelingen (kunstgebit, klikgebit, nightguard, mondbeschermer, ...)
 • Implantologie
 • Cosmetische Tandheelkunde (facings: veneer/composite, bleken: whitening en/of bleaching, …).
 • Voor verdere informatie hierover kunt u terecht op Allesovergebit.nl.
 • Mocht een patiënt niet in staat zijn om naar onze praktijk te komen, dan is dat geen probleem. Wij komen graag langs voor controle en prothesebehandeling. Onze service regio strekt zich uit van Hoofddorp tot Rotterdam.

Bij de keuze van de behandeling wordt een balans gezocht tussen de volgende belangen:

 • Kwaliteit (wat wordt hiermee bereikt?)
 • Veiligheid (het beste voor de patiënt?)
 • Bescherming (wat wordt voorkomen?)
 • Werkbaarheid (wat is haalbaar?)
 • De wens van de patiënt.
 • De verplichtingen opgelegd door overheid en samenleving.
 • De verantwoordelijkheid.
 • Respect voor de autonomie van de patiënt (geheimhouding, juist advies).
 • Realistische benadering: Dit moet leiden tot een weloverwogen keuze om medische risico's te verlagen.

Voorafgaand aan elke behandeling wordt het zorgplan eerst met de patiënt besproken. Na goedkeuring zullen wij doorgaan met passende tandheelkundige zorg voor de patiënt.Deze zorg is maatwerk en dus uniek voor iedere patiënt!

Wij zullen te allen tijde, na goedkeuring en bespreking van het behandelplan door de patiënt, een op maat gemaakte zorg opstarten.

 • Om kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren, gebruiken wij uitsluitend A-merk producten die geproduceerd zijn in Nederland of in Duitsland.
 • Samenwerking met verzekeraars: Wij werken uiteraard met alle verzekeringen in Nederland. Hier worden machtigingen intern geregeld, waardoor patiënten zo min mogelijk worden belast. De patiënt ontvangt zelf de nota en dient deze zelf bij de eigen verzekering te declareren. U hebt twee weken de tijd om uw nota te betalen. Hier zijn de Algemene Voorwaarden van Tandheelkundige Kliniek Den Haag van toepassing.
 • Behandelingstarieven zijn allemaal marktconform en weloverwogen ten opzichte van de kwalitatieve zorg die wij bieden. Dit wordt te allen tijde tijdens het intakegesprek met patiënten besproken en schriftelijk goedgekeurd. Verdere aanpassingen in tandheelkundige zorg kunt u terugvinden in het jaarlijkse tarievenlijst van de overheid (NZA). Kijk op de website mondzorgkosten.nl voor meer toelichtingen.

 

Opmerkingen & geschillen

 

Helaas kan geen enkele zorgverlener 100% klinische garantie geven, en daardoor ontstaat soms onenigheid over de wijze van behandeling of onze service. Wat wij wel kunnen garanderen, is dat iedere opmerking met hoge prioriteit in behandeling wordt genomen. Mocht u toch tevergeefs een klacht hebben, verzoeken wij u eerst onze klachtenprocedure te volgen:

 1. De klacht/opmerking melden aan de balie.
 2. In gesprek treden met de betrokken behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, ga dan naar de volgende stap.
 3. Schriftelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris: klachten@ddtl.nl (behandelingstermijn binnen 4 weken).
 4. Mocht u er toch niet uitkomen, raadpleeg dan de geschillencommissie van onze branchevereniging voor verder advies.