DUTCH DENTAL TECHNIQUE  PRAKTIJK

                                                                                                 

Experties & Services

Behandeling wijze

 

In onze praktijk bieden wij het volgende tandheelkundige disciplines:

 

  • Mondhygeniste behandelingen (gebitsreiniging,...)

  • Algemene Tandheelkunde (controle-pijnbehandeling-extractie-kroon en brugwerk,..)

  • Tandprothetische behandelingen (kunstgebit-klickgebit-Nightquard- mondbeschermer,..)

  • Implantologie

  • Orthodontie (vanaf septemeber 2021- conform wachtlijst).

  • Endodontologie (vanaf september 2021)

  • Cosmetische Tandheelkundige(facing: veneer/Composite, bleken: Whitening en/of Bleaching, …).

  • Botox en fillers onder toezicht van een geregistrieerd arts.

  • Zie voor verder informatie hierover op : Allesovergebit.nl

 

Indien u klinische vragen hebt, kunt u ook na openingstijden ons spoedlijn raadplegen: (1800-2230 uur) 
 

 

Bij de behandeling keuze wordt een balance gezocht tussen de volgende belangen:

 

Kwalitiet (wat wordt hiermee bereikt?)
Veiligheid (het beste voor de patient?)
Bescherming (wat wordt voorkomen?)
Werkbaarheid (wat is haalbaar?)
De wens van de patient.
De verplichting opgelegd door overheid en samenleving.
De verantwoordelijkheid.
Respect voor autonomie van de patient (geheimshouding- juiste advies).
Realistisch benadering: Dit moet leiden tot een weloverwogen keuze hoe medische risico verlaagd wordt.

Voor iedere behandeling wordt zorgplan eerst met de patient besproken en na akkoord zullen wij doorgaan met een passende tandheelkundige zorg voor de patient.


Deze zorg is een maatwerk en voor iedere patient kan unique zijn!

Wij zullen ter alle tijden na goedkeuring en bespreking van behandelplan door de patient, een op maat gemaakte zorg opstarten.

Om kwalitatief zorg te kunnen blijven leveren gebruiken wij uitsluitend A-merk producten die geproduceerd zijn in Nederland of in Deutschland.

 

Samenwerking met verzekeraars: Wij werken uiterraad met alle verzekeringen in Nederland, Hier wordt dan machtingen en declaraties intern geregeld waardoor patient zo min mogelijk worden belast. Helaas heeft ons ervaring getoond dat sommige verzekeraars een zeer slordige administratie hebben en te lang over doen om gevraagde machtigingen of declaraties te behandelen. Hierdoor zijn patietenen en ons medwerkers te duppe van. Indien u patient bent van zulke verzekeraars dient u zelf decalaraties bij ons te voldoen en daarna dit met uw verzekeringen te regelen.

 

Behandeling tarieven zijn allemaal markt-conform en weloverwogen t.o.v. kwalitatief zorg dat wij bieden.  Dit wordt ter alle tijden tijdens intake gesprek met patienten bespreken en schrijftelijke goedgekeurd. Verdere aanpassingen in Tandheelkundige zorg kunt u terug vinden in het jaarlijkse tarievenlijst van overheid (NZA). Kijk op de website mondzorgkosten.nl voor meer toelichtingen.

 

 

Opmerkingen & geschillen

 

Helaas kan geen zorgverleners 100% klinische garantie geven en daardoor ontstaat soms oneensheid over wijze van behandeling of ons service. Wat wij u kunnen garanderen is dat iedere opmerking met hoge perioriteit in behandeling nemen. Mocht U te vergeefs toch een klacht of opmerking hebben verzoeken wij u eerst onze klachtenprocedure te volgen:
1) klacht/opmerking meedelen aan de balie.
2) In gesprek treden met evt. behandelaar.
3) Schriftelijk contact opnemen met klachtenfunctionaris: klachten@ddtl.nl. (behandeltermijn binnen 4 weken). 
4) Geschillencommissie van onze branche vereniging raadplegen voor verder advies.